Gostuen's Spring Bell

Nistingen Kennel

Oppdrett av

Cavalier King Charles Spaniel & Miniature American Shepherd

Gostuen's Spring Bell

*Leah*

15.03.2011

Hjerte: 11/03/2020 UA

Patella: fri 0/0

Øye ECVO: Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist

leah (1 av 1)
leah april 2015
leah heimeside
leah 3år (1 av 1)
Leah1 (1 av 1)
Leah 3mnd
Leah BIR BIG 2
Leah juli -15